• Yüksek kaliteli motosikletlerde kullan?lan koltuklar LK kal?p döküm makinelerinde kolayl?kla üretilebilmektedir.
    • LK kal?p döküm makineleri,güçlü enjeksiyon kuvveti ve yüksek kaliteli ürünlerin garantisi alt?ndad?r.
    • LK kal?p döküm makinelerinin kullan?m? basit ve kullan?m? kolayd?r, minimum üretim maliyetiyle üretimde verimi elde edilir.
    • LK makinelerinin otomasyonu, eme?i azaltacak ve istikrarl? ve pürüzsüz bir i?letim süreci sa?layacakt?r.